En maceta de cms. 28

CUPRESSUS Sempevirens STRICTA / TOTEM En maceta de cms. 28

14,00 €Precio